thfreedeals.com
หน้าแรก นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

thfreedeals.com เคารพความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ใช้ และเมื่อใช้บริการของเว็บไซต์นี้ โดยทั่วไปเราจะไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้และไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้กับบุคคลที่สาม